Tuesday, May 10, 2011

Tatouage polynesien...tiki..

Tete de tiki polynesien...petite prise de vue stylée...

1 comment:

Anonymous said...

nice !...